logo
 

Oferta

logo

Jesteśmy firmą budowlaną realizującą usługi o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzimy budowy obiektów użyteczności publicznej, komercyjnych, przemysłowych oraz mieszkaniowych. Zajmujemy się rozbudową i modernizacją wszelkich typów budynków i budowli.

Dużą część naszych realizacji zajmują prace zlecane przez instytucje państwowe takie jak Ministerstwo Finansów czy urzędy miast i gmin. Opieramy się na współpracy z wykwalifikowaną kadrą pracowników i najlepszej klasy specjalistów.

Instalacje elektryczne

przewody elektryczne
 

Instalacje teletechniczne

urządzenie telekomunikacyjne
 • Urządzenia sygnalizacji pożarowej pozwalają wykrywać pożary w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Umożliwiają również integrację innych systemów i urządzeń mających wpływ na całokształt bezpieczeństwa pożarowego obiektu, takich jak systemy wentylacji (sterowanie, monitorowanie klap pożarowych, sterowanie centralami wentylacji, sterowanie kontrolą dostępu – zwolnienie przejść na drogach ewakuacyjnych, sterownie systemami oddymiania, itp.).

  Biorąc pod uwagę szybki postęp techniczny, systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru znajdują coraz szersze zastosowanie i stawia się im coraz wyższe wymagania.

  Ich możliwości pozwalają dostosować je do potrzeb i wymagań prawie każdego obiektu, pozostając w zgodzie z obowiązującymi normami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa i przepisami ochrony przeciwpożarowej.

  Typowe systemy automatyki pożarowej składają się z nowoczesnych mikroprocesorowych central wyposażonych w zasilanie awaryjne (akumulatory) zapewniające podtrzymanie 24h lub 72h, często redundantnych (zdublowane elementy odpowiedzialne za ochronę p.poż.) oraz urządzeń peryferyjnych; detekcyjnych – są to różnego rodzaju czujniki (dymu, ciepła, wielodetektorowe, liniowe), ręcznych przycisków pożarowych (ROP), elementów sterujących i monitorujących (moduły I/O) oraz sygnalizatorów akustycznych/optycznych (w przypadku braku na obiekcie systemu rozgłaszania DSO.


  Przykładowi producenci: BOSCH, D+H, ESSER, POLON ALFA, SCHRACK, SIEMENS, UTC F&S, DETECTOMAT
 • Stosownie do prowadzonych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Zdecydowana wszystkich ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy uwzględnić straty materialne powstałe na skutek zadymienia.

  Urządzenia do odprowadzanie dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację, trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie. Działanie systemów oddymiania opiera się na wysterowaniu (otwarciu) okien lub klap dachowych oddymiających, względnie dostarczeniu powietrza do pomieszczeń oddymianych (napowietrzanie) poprzez wysterowanie (otwarcie) drzwi lub okien napowietrzających na niższych kondygnacjach lub w niskiej części budynków parterowych. System składa się przede wszystkim z mikroprocesorowych central oddymiania, które po otrzymaniu sygnałów, najczęściej z systemu SAP, wysterowują elektrycznie klapy, okna, drzwi, itp.. lub sterują np. centralami pneumatycznego systemu oddymiania. Systemy znajdują zastosowanie na klatkach schodowych w obiektach zamieszkania zbiorowego, halach magazynowych, produkcyjnych, handlowych, galeriach i innych obiektach.


  Przykładowi producenci: D+H, MERCOR, DETECTOMAT, POLON ALFA
 • Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych i wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń przez producentów, możliwym stało się stworzenie takiego systemu audio, który łączy w sobie zarówno cechy typowego systemu nagłośnienia stosowanego na przykład do celów reklamowych, rozrywkowych czy informacyjnych, jak też spełnia rygorystyczne wymagania dźwiękowego systemu ostrzegawczego, zapewniającego skuteczną komunikację w przypadku zagrożenia i pomoc w bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonej strefie.

  Dźwiękowy system ostrzegawczy składa się głównie z szafy sterującej, zawierającej m.in. wzmacniacze, sterowniki, kontrolery, system zasilania awaryjnego oraz elementów peryferyjnych, takich jak mikrofony strażaka (służące do prowadzenia akcji ewakuacyjnej przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej), mikrofony informacyjne oraz głośniki rozmieszczone na powierzchniach objętych systemem DSO.


  Przykładowi producenci: AMBIENT SYSTEM, BOSCH, TOA, ULTRAK SINAPS
 • Systemy telewizji dozorowej (przemysłowej) to uzupełnienie systemów zapewniających bezpieczeństwo.

  Stosowane są w celu obserwacji chronionego obiektu lub terenu i zapewniają możliwość wzrokowej weryfikacji zdarzeń na danym obszarze, co jest bardzo istotne z punktu widzenia uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

  Ponadto, dzięki archiwizacji nagranych obrazów można wyjaśnić przebieg wielu zdarzeń, które inaczej umknęłyby uwadze. Dodatkowo telewizja dozorowa współpracuje z pozostałymi systemami ochrony takimi jak: zabezpieczenia przed włamaniem, przeciwpożarowym, kontroli dostępu i pozwala na bardzo szybką reakcję służb ochrony.

  Obecnie dostępne są systemy tzw. ”analogowe” opierające się na rejestracji z zastosowaniem tradycyjnych kamer analogowych oraz systemy cyfrowe IP zbudowane w oparciu o nowoczesne kamery IP wysokiej rozdzielczości umożliwiające zastosowanie wielu nowoczesnych aplikacji oraz zwiększające bezpieczeństwo i pewność nagrań chociażby poprzez możliwość zapisu nagrania zarówno w samej kamerze, jak i rejestratorze. Typowy system składa się z punktu rejestracji i monitoringu, zwykle wyposażonego w szafę zawierającą sprzęt aktywny (rejestratory, macierze, systemy podtrzymania zasilania) oraz stanowisko monitoringu (monitory, pulpity sterujące kamerami) i systemu kamer rozmieszczonych na terenie obiektu – obszaru objętego systemem CCTV.

 • Nowoczesny i profesjonalny system alarmowy współdziałający z zabezpieczeniami mechanicznymi może zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

  Systemy sygnalizacji włamania mają za zadanie wykrycie i powiadomienie użytkownika (służby ochrony) o: naruszeniu próbie naruszenia nadzorowanego obszaru.

  Typowy system składa się z centrali sterującej (wraz z rozszerzeniami), elementów detekcyjnych (różnego rodzaju czujników), elementów służących uzbrajaniu/rozbrajaniu systemu (manipulatorów – klawiatur) oraz elementów odpowiedzialnych za rozgłaszanie alarmu (sygnalizatory akustyczne/optyczne, modemy, dialery, itp.)


  Przykładowi producenci: SATEL, UTC F&S, DELTA CONTROLS, GALAXY by HONEYWELL
 • Systemy kontroli dostępu chronią obiekt w czasie jego funkcjonowania z zachowaniem maksymalnej wygody i prostoty obsługi dla użytkowników.

  Dobrze zaprojektowany system uniemożliwia wejście osób niepowołanych oraz organizuje ruch osób uprawnionych na terenie obiektu, co w konsekwencji minimalizuje możliwość dostępu do miejsc chronionych. Zawsze wiadomo też, kto wprowadził osobę nieuprawnioną do strefy chronionej.

  Główne elementy systemu kontroli dostępu, to kontrolery i centrale zarządzające systemem oraz elementy detekcyjno-wykonawcze, takie jak czytniki kart magnetycznych, zwory i elektrozaczepy blokujące przejścia (drzwi).

  System rejestracji czasu pracy ma za zadanie przede wszystkim kontrolę nad czasem pracy personelu (pracowników) szczególnie w dużych zakładach pracy. Zwykle jest zintegrowany z systemem KD.


  Przykładowi producenci: ROGER, ADVISION, SATEL, UTC F&S, TAC
 • Instalacja sieci komputerowej, telefonicznej, systemu BMS, telewizji dozorowej, itp. to konieczność wykonania systemu okablowania strukturalnego. Kabel transmisyjny do systemu okablowania strukturalnego to 4-parowa skrętka, wykonana jako nieekranowana (UTP) lub ekranowana (FTP, STP), w zależności od warunków, w jakich ma pracować.

  Jeśli potrzeba podłączyć telefon, to do gniazdka podłącza się aparat telefoniczny, a gdy trzeba podłączyć kolejny komputer do sieci w biurze – to odpowiednio PC lub laptop.

  Nowoczesne sieci komputerowe często opierają się na okablowaniu miedzianym kategorii 5, 6 lub 7 oraz w oparciu o okablowanie światłowodowe (struktura szkieletowa, okablowanie poziome – abonenckie)


  Przykładowi producenci: AMP, KRONE, MOLEX, LEGRAND, R&M, NEXSANS, ALANTEC, SCHRACK
 • Systemy wideodomofonowe (lub domofonowe) oraz interkomy są nieodłącznym elementem w budownictwie zamieszkania zbiorowego, ale również w obiektach komercyjnych typu ”biurowce” oraz halach magazynowo – produkcyjnych.

  Zintegrowane są one najczęściej z systemem kontroli dostępu tudzież system CCTV oraz alarmowym SSWiN.

  Obecnie, ze względu na obniżające się koszty produkcji, coraz częściej stosuje się wideo domofony, w szczególności z kolorowymi kamerami i wyświetlaczami LCD.


  Przykładowi producenci: MIWI URMET, COMMAX, ABB, BCS, ZAMEL, LASKOMEX, LEGRAN
 • Systemy detekcji gazów stosowane są najczęściej w garażach podziemnych. Znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej. Znajdują się również w pomieszczeniach szczególnie narażonych na wystąpienie zagrożenia szczególnie, pomieszczeniach magazynujących gazy.

  Główne zadanie systemu, to detekcja gazu (dobór detektorów w zależności od zagrożenia) oraz wykonanie odpowiednio zaprogramozaprogramowanego algorytmu poprzez centralę sterującą. System może przesłać informację np.. do systemu automatyki pożarowej i poprzez niego wysterować odpowiednie urządzenia (oddymianie, i poprzez niego wysterować odpowiednie urządzenia (oddymianie, przewietrzanie, alarm akustycznoprzewietrzanie, alarm akustyczno-optyczny, wyłączenie zasilania optyczny, wyłączenie zasilania elektrycznego, itp..) lub autonomicznie wysterować odpowiednie urządzenia.itp..) lub autonomicznie wysterować odpowiednie urządzenia.itp..) lub autonomicznie wysterować odpowiednie urządzenia.


  Przykładowi producenci: GAZEX, SENSOR-TECH, SATELTECH, SATEL
 • Zadaniem systemów przyzywowych jest wezwanie personelu obiektu przez osobę, która potrzebuje pomocy w podstawowych czynnościach w obiekcie użyteczności publicznej.

  W systemy przyzywowe wyposażone są w szczególności toalety dla osób niepełnosprawnych, jednak najczęstsze zastosowanie mają sale chorych w szpitalach, sale chorych w szpitalach, przychodniach i klinikach.

  Dostępne są bardzo różne systemy przywoławcze, począwszy od prostych analogowych, do skomplikowanych cyfrowych systemów umożliwiających precyzyjne zlokalizowanie potrzeb osoby wzywającej pomocy. Istotą systemu (np.. w szpitalu w sali chorych) jest wezwanie przez pacjenta (poprzez wciśnięcie przycisku na ścianie przy łóżku lub na panelu nad łóżkiem lub na urządzeniu mobilnym) personelu szpitala - czyli salowej lub pielęgniarki.


  Przykładowi producenci: INTERCALL, ABB, SCHIMA
 • Systemy parkingowe służą kontrolowaniu ruchu pojazdów zarówno na parkingach obiektów użyteczności publicznej, jak również w garażach podziemnych obiektów mieszkaniowych lub innych.

  Mogą charakteryzować się prostą budową, gdy celem jest jedynie kontrola przejazdu (np. pojedynczy szlaban sterowany manualnie przez personel obiektu) lub być bardzo rozbudowane i skomplikowane, a jednocześnie zapewniając wygodę i bezpieczeństwo dla administratora obiektu.

  Systemy mogą być wyposażone w kamery odczytujące tablice rejestracyjne oraz programowane wg oczekiwań Inwestora rozbudowanymi algorytmami.


  Przykładowi producenci: PROPARK, TEIDE, VIPARK
 • Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.

  Pod względem funkcjonalnym system BMS ma za zadanie zoptymalizować koszty eksploatacyjne oraz w maksymalnym stopniu zautomatyzować działanie poszczególnych systemów budynkowych, w szczególności systemów wentylacji, ogrzewania, chłodzenia. W szczególności za optymalne parametry systemów budynkowych odpowiada oprogramowanie wraz z wizualizacją wszystkich elementów systemu BMS; wszystko dostępne jest z poziomu odpowiedniej aplikacji na stanowiskach PC.


  Przykładowi producenci: DELTA CONTROLS, JOHNSON CONTROLS, VISION BMS
 • Więcej informacji - prosimy o kontakt.

Prace ogólnobudowlane


Specjalizujemy się w dostosowaniu obiektów do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej. Zwykle są to prace związane z wydzieleniami stref pożarowych, dostosowaniem dróg ewakuacji pod względem wytrzymałości ogniowej, zabudową szachtów, wydzieleniem klatek schodowych, wymianą drzwi i okien na przeciwpożarowe we wszystkich klasach odporności, montażem kurtyn, bram i rolet przeciwpożarowych, zabudową luksferów w wykonaniu ognioodpornym. Są to również prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji dachów, stropów, elementów stalowych farbami ognioochronnymi a także wykonanie przejść pożarowych instalacji elektrycznych i sanitarnych przez przegrody oddzieleń pożarowych. Prace dostosowawcze do wymagań p.poż. często polegają na przebudowie klatek schodowych, wysokość stopni, szerokość biegu, wymianie balustrad.

Realizujemy również dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, poprzez montaż wind i platform schodowych oraz podjazdów. Dostosowanie do wymagań p.poż., to również modernizacje instalacji hydrantowych; szafki z wężami półsztywnymi, zestawy hydroforowe, oraz instalacje gaszenia mgłą wodną. Jeżeli wymaga tego projekt, wykonujemy także roboty żelbetowe; przebudowa schodów, budowa nowej klatki schodowej.

Naturalnie wykonujemy również wszystkie prace towarzyszące, jak tynkowanie, gładzie gipsowe, sztukaterie, zabudowy g-k w klasie odporności ogniowej i bezklasowe, sufity podwieszane g-k oraz modułowe typu ARMSTRONG, malowanie natryskowe i tradycyjne.

Cały czas rozszerzamy zakres naszej oferty, by w maksymalnym stopniu spełnić oczekiwania inwestorów.